പച്ചക്കറികളിൽ കൂടുതൽ കായ് ഫലം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

പൂച്ചെടികളിലും പച്ചക്കറികളിലും കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും പച്ചക്കറികളിലെ പൂകൊഴിച്ചിൽ തടഞ്ഞു പൂക്കളെല്ലാം ഫലങ്ങളായി മാറാനും വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും 100% പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഒരു ഉത്തമ മാർഗം ഇതാ, ഉപയോഗിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽത്തന്നെ റിസൾട്ട് ഉറപ്പ്…

Continue reading

ചെടികളിലെ വേര് പിടിപ്പിക്കൽ

മുറിച്ചുനടുന്ന കമ്പുകളോ വള്ളികളോ ചീഞ്ഞുപോകാതെ വളരെവേഗം വേരുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ( Root hormone ) ലഭ്യമാണ് എന...

Continue reading

റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ വീട്ടിൽ നിർമിക്കാം

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കറ്റാർ വാഴ ജെൽ - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശുദ്ധമായ തേൻ - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുവ പട്ട നന്നായി പൊടിച്ചത് - 1/4 (കാൽ) ടേബിൾ സ്പൂൺ വൃത്തി...

Continue reading